Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от Инфо Сървис ЕООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на Инфо Сървис ЕООД.  Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и Инфо Сървис ЕООД, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години. 

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адрес Упражни правата си!, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.Право на коригиране

Можете да използвате линковете по-долу, за да обновите информацията свързана с Вашия акаунт.

Детайли

Промяна на парола

Адреси за доставка

Адреси за фактураПраво на преносимост на данните

Можете да използвате линковете по-долу, за да свалите информацията свързана с Вашия акаунт.

Направени заявки

Лична информация

Запазени адреси

ПоръчкиДостъп до личната информация

Можете да използвате линка по-долу, за да поискате отчет, който да съдържа всички лични данни, които съхраняваме за Вас.

Направете заявка