Връщане и замяна

Връщане и замяна


1. При получаване на стоката, клиентът е длъжен да я прегледа и в случай на видим недостатък или липсваща част от съдържанието, да уведоми лицето, което извършва доставката. Ако бъде установен дефект, в присъствието на вече споменатото лице, се съставя протокол, който дава право на клиента да се откаже от своята поръчка.

2. Клиентът има право да върне закупен от нас продукт, в рамките на 14 календарни дни. Като при връщане стоките не трябва да са с нарушен търговски вид, без липсващи елементи и трябва да включват документацията, с която са получени. 

3. Извадка от ЗЗП: 

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;